VietFranchise-Chuyên đề về nhượng quyền thương mại Real

Thông tin Cập nhật

 • Khởi nghiệp, khi nào?

  Khởi nghiệp, khi nào?

  Nói cho cùng, mỗi chúng ta phải có một công việc để kiếm sống, để sống, hoặc để người khác kiếm sống. Khởi nghiệp, làm cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn, vì bạn tạo ra công việc, tạo ra cơ hội cho chính mình và cho người khác kiếm sống, và sống.

  Xem thêm...

 • Xuất hiện trong hồ sơ Panama có bình thường?

  Xuất hiện trong hồ sơ Panama có bình thường?

  Trao đổi với ĐTCK, Luật sư Hồ Hữu Hoành nhấn mạnh, ngay khi dự định thành lập doanh nghiệp tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có chính sách thu thuế phí thấp hoặc bằng không, về bản chất người ta đã có ý niệm rất rõ ràng về việc thu lợi lớn do không phải nộp thuế nhiều hoặc không nộp thuế.

  Xem thêm...

 • Slide tài liệu về xây dựng hệ thống franchise

  Slide tài liệu về xây dựng hệ thống franchise

  Tổng hợp một số kiến thức cơ bản về xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại, do Luật sư Hoành soạn thảo, trình bày trong các khóa tập huấn về nhượng quyền.

  Xem thêm...

 • Franchise: Cơ hội và Thách thức

  Franchise: Cơ hội và Thách thức

  Trải qua quá trình phát triển gần hai thế kỷ, nhượng quyền thương mại, hay còn gọi là franchise, đã trở thành một trong những phương thức kinh doanh phổ biến nhất trên thế giới hiện nay

  Xem thêm...

Dữ liệu Chuyên Môn

 • Tư vấn Franchise

  Tư vấn Franchise

  Với sự ra đời của Luật Thương mại 2005, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 và Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006, nhìn chung hệ thống văn bản pháp luật quản lý

  Xem thêm...

 • Đào tạo chuyên gia Franchise

  Đào tạo chuyên gia Franchise

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...

 • Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...

 • Bản quyền-Nhãn hiệu

  Bản quyền-Nhãn hiệu

  Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả

  Xem thêm...